• Utgraving av tomt
  • Alle nødvendige innmålinger
  • Drenering og legging av drenerende masser rundt hus
  • Graving for oppsetting av mur og støttemur
  • Opparbeiding av innkjørsel
  • Natusteinsmur
  • Vann og avløp
  • Sanering av hus