For å finne feil på avløpsrør går vi inn med et inspeksjonskamera for å lokalisere eksakt hvor problemet ligger. Når feil er oppdaget gir vi råd om hvordan dette kan utbedres og kommer gjerne med prisoverslag på arbeidet.
Det finnes i dag en rekke lekkasjer i vårt vann og avløpssystem. Asbjørn Simensen AS er godkjent for enhver utbedring av slike anlegg og vil derfor være det naturlige valget når uhellet er ute.